Biuro Rachunkowe

Usługi finansowo-księgowe

MAŁGORZATA SZULBORSKA

Firma oferuje usługi z zakresu:

–  prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość):  Spółek, Fundacji i Stowarzyszeń,

– sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat) i innych rozliczeń finansowych,

– rozliczania osób prowadzących działalność gospodarczą,

– prowadzenie kadr i płac.

 

Cena za usługi księgowe zależy od ilości dokumentów, oraz od  formy prawnej prowadzonej działalności.